Pupilometr

Pupilometr elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym służy do szybkiego i precyzyjnego pomiaru rozstawu źrenic ( PD ). Pomiaru dokonuje się poprzez określenie odległości od źrenicy do środka nosa. Odlegość jest wyrażona w mm

 

Wyświetlanie jednego wyniku